NHỮNG THAY ĐỔI CỦA CỜ TỔ QUỐC VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ

Quốc kỳ ( hay còn gọi là Cờ Tổ quốc) là biểu trưng cho chủ quyền dân tộc của một quốc gia. Với bề dày lịch sử kháng chiến chống giặt ngoại xâm, mẫu cờ Tổ quốc của Việt Nam cũng đã thay đổi theo từng giai đoạn khác nhau.

Ý nghĩa hình ảnh trên cờ tổ quốc của các nước Đông Nam Á.

Quốc kỳ là biểu tượng đặc trưng của mỗi quốc gia. Chính vì thế, quốc kì của mỗi nước đều được thiết kế một cách rất riêng biệt với những quy định chặt chẽ về quy cách. Những hình ảnh được thể hiện trên cờ các nước đều mang đậm bản sắc dân tộc của đất […]