Ý nghĩa ánh “hào quang” trên lá Cờ Phật giáo!

Phật giáo là một tôn giáo được du nhập vào Việt Nam từ rất lâu. Cờ phật giáo ra đời từ năm 1880, nhưng đến năm 1985 mới được chấp nhận là cờ truyền và tượng trưng của giáo hội Phật giáo được phật tử trên khắp thế giới dử dụng. Phật giáo Việt Nam […]