NHỮNG CÔNG NGHỆ SX CỜ PHƯỚN QUẢNG CÁO HIỆN ĐẠI NHẤT

Trong công cuộc Marketing ngày nay, cờ phướn quảng cáo vẫn đang là một chiến lược mang đến hiệu quả cao trong việc quảng bá sản phẩm, thương hiệu. Cờ phướn quảng cáo với nhiều mẫu mã hình dạng khác nhau như: cờ phướn cánh buồm, cờ phướn giọt lệ,…