PHẠT NGAY 5 TRIỆU ĐỒNG VỀ VIỆC TREO CỜ TỔ QUỐC SAI QUY ĐỊNH

Lá cờ đỏ sao vàng được xem là mẫu cờ Tổ quốc của Việt Nam xuất hiện từ những năm 1940 . Nhưng mãi đến năm 1976 mới được nhất trí công nhận là Quốc kì Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đại diện cho sự đoàn kết của các tầng lớp và tinh thần […]

Ý nghĩa ánh “hào quang” trên lá Cờ Phật giáo!

Phật giáo là một tôn giáo được du nhập vào Việt Nam từ rất lâu. Cờ phật giáo ra đời từ năm 1880, nhưng đến năm 1985 mới được chấp nhận là cờ truyền và tượng trưng của giáo hội Phật giáo được phật tử trên khắp thế giới dử dụng. Phật giáo Việt Nam […]