CHÍNH SÁCH THANH TOÁN CỦA CỜ SAO:

+ Đối với đơn hàng lẻ, có sẵn: Thanh toán tiền mặt ( SHIP COD) sau khi nhận hàng và kiểm tra hàng đầy đủ.

+ Đối với đơn hàng đặt theo order:

+ Thông tin chuyển khoản: